Mando Diao + Gustaf Fröding = sant!

Mando Diao

Vem/vilka? Swedish indie/alternative rock band from Dalarna, active since 1999.

Gustaf Fröding

Vem? Regarded as one of Sweden’s greatest poet and writer, died in 1911.

Combine the two, and you get Mando Diao’s interpretation of one of his poems – “Strövtåg i hembygden” (Rambles in my homeland). So why not kill two birds with one stone, and get an introduction to one of Sweden’s most famous poets AND a contemporary rock band at the same time?

Here are the lyrics – and this is as beautiful as Swedish ever gets, I think, illustrating the greatness of nature’s beauty while at the same time sprinkling it with a touch of melancholy – in a very Scandinavian way.

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs,
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad!—Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.

Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.

Och det är, som jag såge en gavel stå vit
och ett fönster stå öppet däri,
som piano det ljöd och en munter bit
av en visa med käck melodi.

Och det är, som det vore min faders röst,
när han ännu var lycklig och ung,
innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst
och hans levnad blev sorgsen och tung.

Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned
invid sjön för att höra hans tal
om det gamla, som gått, medan tiden led,
om det gamla i Alsterns dal.

Och sitt sorgsna och sorlande svar han slår,
men så svagt, som det blott vore drömt:
"Det är kastat för vind sedan tjugu år,
det är dött och begravet och glömt.

Där du kära gestalter och syner minns,
där står tomheten öde och kal,
och min eviga vaggsång är allt som finns
av det gamla i Alsterns dal.

A whole album of Mando Diao interpreting Gustaf Fröding’s poems is to be released 31 Oct 2012, titled “Infruset”. Read more here.

1 thought on “Mando Diao + Gustaf Fröding = sant!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.