learn swedish online

Oh nice, you're treating someone to the Now Drive We-course!

This course teaches Swedish in a brain-friendly way through literal English translations (useful, and also very funny!). The learner must have the Teach Yourself Complete book to do this course.

Here’s how you buy the course as a gift:

  1. Click on the button that says ‘Click here’ to go to the course page.
  2. On the course page, click on the button that says ‘Enroll now’.
  3. Fill in your payment details and make sure to check the option that says ‘Send as a gift’
  4. Fill in the recipient details, and it will immediately send it to that person via email. 

Learn more about Now Drive We

View curriculum and buy as a gift

Åh, du skämmer bort någon med Now Drive We-kursen!

Den här kursen lär ut svenska på ett hjärnvänligt sätt genom bokstavliga engelska översättningar (användbara och också väldigt roliga!). Deltagaren måste ha boken Teach Yourself Complete Swedish för att kunna göra kursen.

Så här köper du kursen som en present:

  1. Klicka på knappen ‘Click here’ för att gå till kurssidan.
  2. På kurssidan, klicka på knappen ‘Enroll now’.
  3. Fyll i dina betalningsuppgifter och se till att markera alternativet ‘Send as a gift’.
  4. Fyll i mottagarens uppgifter, så kommer kursen direkt att skickas till den personen via e-post.