learn swedish online

Oh nice, you're treating someone to the Swedish Grammar-course!

This course gives an insight into all the different grammar categories and explains all the things the learner needs to know, that the school teachers didn’t tell them.

Here’s how you buy the course as a gift:

  1. Click on the button that says ‘Click here’ to go to the course page.
  2. On the course page, click on the button that says ‘Enroll now’.
  3. Fill in your payment details and make sure to check the option that says ‘Send as a gift’
  4. Fill in the recipient details, and it will immediately send it to that person via email. 

Learn more about Swedish Grammar Made Easy

View curriculum and buy as a gift

Åh, du skämmer bort någon med Swedish Grammar-kursen!

Den här kursen ger kunskap om alla de olika grammatikkategorierna och förklarar allt som eleven behöver veta, det som lärarna i skolan aldrig gick igenom.

Så här köper du kursen som en present:

  1. Klicka på knappen ‘Click here’ för att gå till kurssidan.
  2. På kurssidan, klicka på knappen ‘Enroll now’.
  3. Fyll i dina betalningsuppgifter och se till att markera alternativet ‘Send as a gift’.
  4. Fyll i mottagarens uppgifter, så kommer kursen direkt att skickas till den personen via e-post.