Apply for Swedish lessons online with us

Är du intresserad av att lära dig svenska? Funderar du på att ta svenska lektioner med en lärare? I så fall har du kommit till rätt ställe.

Vad behöver du för att lära dig svenska? Du behöver självklart ett ordförråd så att du kan uttrycka dig. Uttal är också viktigt så att du kan göra dig förstådd.

Du kommer också att behöva kunskap om svensk grammatik så att det du försöker säga blir meningsfullt. Om du till exempel ville säga att något hände igår, men istället säger att det kommer att hända imorgon kommer det att bli mycket förvirring!

Are you interested in learning Swedish? Thinking of doing Swedish lessons with a teacher? If so, you’ve come to the right place.

What do you need to learn Swedish? You need vocabulary, of course, so you know the words for things you want to say. Pronunciation is also important, so you can make yourself understood.

You’ll also need knowledge of Swedish grammar, so that what you’re trying to say makes sense. If you wanted to say that something happened yesterday, but you instead say that it happens tomorrow, there will be a lot of confusion!

Are you scared of grammar?

Många vuxna känner sig rädda för grammatik eftersom de aldrig har lärt sig det tidigare. Eller kanske har de glömt bort det. Men faktum är att grammatik är ett så coolt verktyg för att lära sig knep och tricks! Det är som att ha manualen för hur man faktiskt sätter ihop saker (lite som de där IKEA-instruktionerna!).

Vi älskar att lära ut alla dessa saker så att du med självförtroende kan använda ditt svenska i vilken situation du än behöver.

Eftersom vi har arbetat så många år med svenskelever i alla åldrar och från hela världen är vi tålmodiga och vi vet de bästa sätten att förklara exakt det du behöver veta.

Many adult learners feel scared of grammar, because they have never learnt it before. Or maybe they have forgotten. But in fact, grammar is such a cool tool for learning tricks and hacks! It’s like having the manual for how to actually put things together (a bit like those IKEA instructions!).

We love teaching all these things, so that you can confidently use your Swedish in whatever situation you need. 

Because we have worked for so many years with Swedish learners of all ages, and from around the world, we are patient and we know the best ways of explaining exactly what you need to know.  

Culture and fun

Även om vi älskar grammatik, uttal och ordförråd, tycker vi också verkligen att kultur och integration är centrala aspekter av att lära sig ett språk. Det är inte bara bra för motivationen, utan det är också ett sätt in i språket. Det bästa sättet, faktiskt.

Språk och kultur är sammanlänkade, så när du börjar förstå den svenska kulturen kommer det inte bara att bli lättare att förstå vissa uttryck, utan du kommer också att börja älska svenskan.

Vi använder en myriad av olika verktyg när vi undervisar i svenska; kursböcker, digitala material, YouTube-videor, poddar, tidningsartiklar, musik och mer. Genom att göra detta skapar vi en spännande lärandemiljö för dig, tillsammans med robusta studierutiner.

Både Anneli och Daniel är kvalificerade SWEDEX-examinatorer, så vi kan hjälpa dig om du behöver förbereda dig för ett SWEDEX-prov.

Even though we love grammar, pronunciation and vocabulary, we also passionately believe that culture and integration are key aspects of learning a language. It’s not just good for your motivation, but it’s also a way into the language. The way, even. 

Language and culture are interconnected, so when you start to understand Swedish culture, not only will it get easier to understand certain expressions, but you will start to fall in love with Swedish. 

We use a myriad of different tools when we teach Swedish; course books, digital materials, YouTube videos, podcasts, newspaper articles, music and more. By doing this, we create an exciting learning environment for you, alongside robust study routines. 

Both Anneli and Daniel are qualified SWEDEX examiners, so we can help you if you need to prepare for a SWEDEX exam.

Are you scared of speaking?

En del vuxna elever känner nervositet inför att tala. Detta kan bero på många olika anledningar, och vi lägger stor vikt vid att stärka ditt självförtroende när det gäller att tala.

Du kan välja hur du vill använda dina svenska lektioner online. Kanske vill du sakta bygga upp ditt självförtroende med oss (antingen genom privatlektioner eller genom vårt språkkafé online), så att du kan ta dina första steg mot att ha ett samtal med någon.

Men det kan finnas andra saker du vill öva på. Kanske vill du förbereda dig inför en jobbintervju, ett prov, eller få feedback på ditt skrivande. Eller skriva ett bröllopstal! Vi tror på ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt där vi tillsammans sätter upp dina språkmål, och vi anpassar oss gärna efter vad du än kan behöva.

Some adult learners are nervous speakers. This can be for many different reasons, and we take great care in improving your confidence in speaking. 

You can choose how you want to use your Swedish lessons online. Maybe you want to slowly build up your confidence with us (either through 1-to-1 lessons or through our online language café), so you can take your first steps towards holding a conversation with someone. 

But there may be other things you want to practice. Perhaps you want to prepare for a job interview, a test, or get feedback on your writing. Or writing a wedding speech! We believe in a collaborative approach where we together set your Swedish language goals, and we’re more than happy to accommodate whatever you may need. 

Hours Taught Online
0 +
Swedish teacher Anneli Haake
learn swedish online

We teach all levels, but here are
two typical routes from beginners to intermediate

Swedish Lessons Online

Accepted payments

Debit card, credit card, PayPal

Availability at a glance

Anneli – Monday to Wednesday

Daniel – Monday to Friday 

Prices

£45 for single lesson (50 min)

Discount package 10 lessons for £399 (valid to book for 20 weeks)

Apply to study 1-to-1 with us

Please fill in our Student Application form below.

We’ll review your application and get back to you within 7 days.

(Current students – book your lessons here)

Testimonial for Swedish lessons online
learn swedish online